RIVNING

Oavsett vad det är som ska rivas, är det väldigt viktigt att rätt utrustning, kunskap och verktyg finns till hands. Detta för att kunna garantera att din rivning genomförs på ett tryggt sätt för alla som vistas på området eller.
Vi på Chrilles Betonghåltagning tar naturligtvis detta på högsta allvar, och våra arbetare har god kunskap och erfarenhet kring de arbeten som utförs.

Vi utför flexibla rivningar

Vi är baserade i Kågeröd i Skåne och kommer gärna ut till dig när du behöver hjälp med ett rivningsprojekt eller när du behöver göra hål eller borra i betong av olika skäl. Vi finns här när du till exempel ska riva en bro, fastighet eller borra i en tunnel. Detta kräver rätt handlag och en säker utrustning. Vi lovar även att vi utför arbetet med en rimlig ljudnivå för att säkerställa att omgivningen inte blir störd.

Vi utför bland annat rivningar av fastigheter, broar och tunnlar – och vi gör både stora såväl som små rivningsarbeten.
När det gäller storleken på det utrymme som ska rivas är vi otroligt flexibla, och våra verktyg kommer åt både i breda och trånga utrymmen. Om du känner dig osäker på om rivningen är genomförbar, kontakta oss gärna för en närmare analys.

Vi lämnar en trygg miljö efter oss

För oss är det inte bara viktigt att själva arbetet genomförs på ett tryggt sätt – även den miljö vi lämnar ska naturligtvis vara trygg att vistas på. Därför genomför vi alltid en grundlig städning av rivningsplatsen efter avslutat arbete – och vi avlägsnar noggrant alla byggrester från platsen. Vi tar mycket allvarligt på detta – och hanterar arbetsplatsen lika professionellt från början till slut.