Säker rivning och betong

oM CHRILLES BETONGHÅLTAGNING

På Chrilles BetongHåltagning kan vi erbjuda vår egen maskinpark och en stor kompetens för att göra den bästa håltagningen och hantering av betong, tegel och sten. Vi har lång erfarenhet och är kunniga inom rivning och nybyggnation. Vi tar oss an både små och stora uppdrag som kan inbegripa tunnelbyggen, valv, vägbyggen och håltagning för räcken med mera. Vi kan utföra allt från håltagning till sågning i väggar och större rivningsarbeten när något nytt ska byggas efteråt.

Rivning och betong är vår grej

Många kontaktar oss när rivning eller hantering av betong är på tapeten. Vi har både större offentliga kunder inom kommunen och liknande, såväl som enskilda villaägare som vill göra smidiga räcken, lägga grunder för VVS-arbeten eller öppna upp ett valv.

Detta medför att vår kundkrets både är storskalig och bred vad gäller uppdrag – något som främjas oss med tanke på erfarenhet och nya perspektiv.

Vi lägger alltid stor vikt vid just grundarbeten och genomgång för att undvika misstag längre fram. Detta är viktigt både i rivningsprocessen och vid nyproduktion, oavsett vad det handlar om.

en man som utför betongborrning

Miljövänliga och hänsynsfulla

Med rätt utrustning och en lång erfarenhet kan du känna dig trygg med vår närvaro. Vi arbetar dessutom på miljövänliga premisser med både metoder och utrustning för att bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle, med estetiska riktlinjer som vi slaviskt följer. Självklart tar vi hand om spill efteråt och städar upp på arbetsplatsen. När du väljer att samarbeta med oss kommer vi att analysera dina behov och platsen vi kommer att arbeta på. Det gör att vi enklare kan planera inför de olika arbetsmomenten. När vi jobbar ser vi till att hålla oss på en rimlig ljudnivå för allas trevnad runt omkring.