Säker rivning och betong

Miljövänliga lösningar

Vårt miljöarbete

Samtidigt som det är viktigt för oss att arbetet genomförs tryggt, är naturligtvis även slutprodukten otroligt viktig för oss. Detta gäller inte bara den estetiska biten – utan även ur en miljömässig aspekt.
Bland annat är det vissa specifika punkter vi jobbar extra hårt mot. Säkerhet och kvalitet är vår absolut högsta prioritering. Vi jobbar också mot att påverka omgivningen så lite som möjligt, både under såväl som efter avslutat arbete.

För oss är det självklart med ett väl utvecklat miljöarbete. Bland annat säkrar vi både hög kvalitet såväl som ett miljömässigt hållbart arbete när vi använder oss av våra arbetsmetoder.

Miljövänliga lösningar

Så liten påverkan på omgivningen som möjligt

De maskiner och övrig utrustning vi använder har vi valt för att de håller en hög kvalitet, samtidigt som de på intet vis påverkar miljön negativt.
Samtidigt är vi också måna om att hålla en så låg bullernivå som möjligt när vi arbetar. Detta eftersom en lägre bullernivå gör en mindre påverkan på både djur och människor som lever och vistas i den omgivning där vi arbetar.
Vi strävar helt enkelt efter att lämna så få avtryck som möjligt efter oss – utöver det arbete vi kommit för att utföra.

Alltid rent och snyggt efter oss

Precis som vi tidigare påtalat är det väldigt viktigt för oss att arbeta hållbart, samtidigt som det är av yttersta vikt att arbetet utförs professionellt.
Efter att vårt arbete är avslutat kommer det beroende på utfört arbete finnas en hel del damm och byggrester att ta reda på. Dessa är inte hälsosamma, och vi menar att städningen efter avslutat projekt är lika viktig som resultatet av det arbete vi utfört.

Därför kommer du alltid finna en välstädad arbetsplats när vi är klara med vårt projekt. Du kan alltid känna dig säker på att platsen efteråt kommer vara helt trygg att vistas på.
Den miljömässiga aspekten är en mycket viktig del av arbetet. Därför ingår alltid städningen i priset på den offert vi ger.