Säker betong och rivning för

Miljövänliga lösningar

En betonghåltagare som borrar ett hål i en vägg för ett fönster

Utvecklat miljöarbete

Både rivning och betonghåltagning är arbetsuppgifter som kan ha negativa miljöeffekter. När vi gör vårt jobb genererar vi stora mängder byggdamm, vi låter en hel del och vi genererar också en hel del svårsorterat avfall. Vi är ett ansvarstagande och modernt företag och gör givetvis vårt bästa för att minimera den påverkan vi gör på en plats. Både för din skull, för miljöns skull och för våra egna anställda.

För oss är det en självklarhet att jobba mot ett väl utvecklat miljöarbete. Bland annat säkrar vi både hög kvalitet såväl som ett miljömässigt hållbart arbete när vi använder oss av våra arbetsmetoder.

Miljövänliga lösningar

Buller

Ljudvolymen är ett av de stora problemen med rivning och betonghåltagning. Det är inte bara dåligt för människor, utan också för det omkringliggande djurlivet. Det gäller särskilt under de perioder då djuren får ungar. För att minimera mängden buller har vi därför investerat i en maskinpark som är den mest tystgående på marknaden.

Utöver de direkta fördelarna med det så gör det också att vi inte behöver låsa oss till normalarbetstider på samma sätt. Utan vi kan göra vårt jobb när det behövs, utan att störa omgivningen.

Avfall och damm
En annan utmaning i vår bransch är damm och avfall. För att minska mängden av det senare jobbar vi med maskiner som samlar upp damm och mikropartiklar direkt. Det tar inte hand om allt, men det minimerar i alla fall dammproblemet. Vi jobbar också ständigt med att hitta och utveckla miljövänliga lösningar när det kommer till avfallshantering.
 
Målet är att minska mängden material som skickas på deponi. För att våra kunder ska bli helt nöjda med vårt arbete och kunna komma hem till ett avslutat projekt som ser snyggt ut ingår dessutom alltid slutstädning i offerten. Då ser vi till att allt avfall hanteras på ett så smart och skonsamt sätt som möjligt.