Säker rivning och betong

BETONGHÅLTAGNING

Vi erbjuder betonghåltagning och rivning av betong, och vi riktar våra tjänster mot företag såväl som industrier och privatpersoner i Kågeröd med omnejd.

Vi hjälper dig med din betonghåltagning

Om du behöver hjälp med borrning eller betonghåltagning arbetar vi i alla de vanligast förekommande materialen. Exempelvis arbetar vi med sten, betong, tegel och så vidare.
Vi kan göra öppningar i väggar, till exempel om du vill sätta in fönster – eller om du vill uppföra ett valv i väggen.
Är det istället i marken du behöver ett hål hjälper vi dig där.
Vi utför också borrning inför el- samt VVS-installationer, och håltagning för exempelvis räcken och liknande.
Om du vill veta vad vårt arbete kommer kosta, så kontakta oss gärna för en offert. I det prisförslag vi ger ingår allt ifrån analys till efterstädning – så du vet exakt vad du får för pengarna.

Vi kartlägger och skapar säkra lösningar

Det är naturligtvis mycket viktigt att arbetet genomförs på ett tryggt och säkert sätt.
Därför inleder vi alltid alla våra arbeten med att göra ett grundligt förarbete för att allt ska flyta på säkert och smidigt.

För att komma fram till en bra lösning för arbetet ser vi därför alltid till att kartlägga hela området innan arbetet påbörjas.

Även efterarbetet är viktigt för oss

I samband med betonghåltagning blir det väldigt smutsigt på den plats vi arbetar. Detta ser vi naturligtvis till att ta bort efter oss så snart arbetet är färdigt.
Det innebär att den plats vi efterlämnar när vårt arbete är färdigställt är helt fri från betongrester och damm – något som annars kan vara hälsovådligt.
Du kan alltid känna dig trygg i att vistas där vi har arbetat efter att vårt städarbete är avslutat.

Kontakta oss redan idag för betonghåltagning!