Säker rivning och betong

BETONGHÅLTAGNING

Behöver du professionell hjälp med betonghåltagning och rivning av betong? Då är vi rätt företag för dig. Vi riktar våra tjänster mot företag såväl som industrier och privatpersoner.

Chrilles betong håltagning AB

Betonghåltagning för alla tillfällen

Att göra hål i betong är ett arbete som kräver hög kunskap, både om själva utförandet, men även om materialet. Olika typer av betong fungerar på olika sätt. Ofta används också ofta olika typer av blandmaterial i en betongvägg där vi kan stöta på armeringsjärn, tegel eller granit. Om du inte är förberedd på vad du kan stöta på, kan skapa stora problem och leda till att du inte alls får det snygga resultatet som du har planerat.

Om du anlitar oss för håltagning kan ni vara säkra på att jobbet alltid blir utfört med största professionalism och att slutresultatet blir så bra som det kan bli.

När behöver du en håltagare?

Det vanligaste behovet av håltagning på privatmarknaden är när en ny dörr eller ett nytt fönster ska skapas.

Men det är också något som kan behövas när det till exempel är dags att bygga ett nytt badrum. Då kan vi hjälpa dig med att ta hål för ny avrinningsbrunn, eller att fräsa upp betongen för att kunna lägga värmeslingor eller liknande. Du kan alltid känna dig trygg i att vistas där vi har arbetat efter att vårt städarbete är avslutat.

Varsam betonghåltagning med Chrilles

När du anlitar oss kan du vara säker på att hålet inte kommer leda till några oanade konsekvenser. Betonghåltagning är ett tungt jobb med maskiner som vibrerar kraftigt. Genom att låta oss borra i din betong minskar du risken för att du själv ska skada omkringliggande struktur. 

De maskiner vi använder är de bästa på marknaden, vilket garanterar ett optimalt resultat. Då de dessutom är förhållandevis ljudlösa så kommer vi störa både dig och dina grannar i relativt liten utsträckning.