Säker rivning och betong

Chrilles Betonghåltagning

Mån-fre 07.00-16.00

Lör- Sön - STÄNGT

Ring till oss

076-013 52 22
070 627 84 38

Maila oss

Chrille@cbhab.se
ekonomi@cbhab.se

Säker Rivning Och Betong​

vad vi gör

BETONGHÅLTAGNING

RIVNING

mILJÖVÖNLIGA LÖSNINGAR

En borr som borrar igenom en betongvägg

Vårt betongarbete

Att riva och borra i betong, sten eller tegel ligger inom vår expertis sedan lång tid tillbaka. Vi är baserade i Allerum i Skåne och kommer gärna ut till dig när du behöver hjälp med ett rivningsprojekt eller när du behöver göra hål eller borra i betong av olika skäl. Vi finns här när du till exempel ska riva en fastighet eller borra i väggar eller valv. Detta kräver rätt handlag och en säker utrustning. Vi lovar även att vi utför arbetet med en rimlig ljudnivå för att säkerställa att omgivningen inte blir störd.

BULLER & MILJÖ

För att minimera mängden buller har vi därför investerat i en maskinpark som är den mest tystgående på marknaden. Detta gör att både vi och du kan känna oss trygga eftersom vi vet precis hur vi ska handskas med våra maskiner. Vi vill även påpeka att all vår utrustning och våra metoder är miljövänliga.

Att arbete miljövänligt är viktigt för oss. För att minska mängden av det senare jobbar vi med maskiner som samlar upp damm och mikropartiklar direkt. Det tar inte hand om allt, men det minimerar i alla fall dammproblemet.

Betonghåltagning i alla varianter

De områden vi verkar i gällande betong, sten och tegel är när en vägg eller ett golv ska rivas, sågas eller borras i samt när det kommer till större och mer avancerade projekt som att borra i tunnlar eller öppna vägar eller valv med mera. Det kan även handla om så små projekt som att göra hål för räcken och så vidare.

Har du ett önskemål som berör vår kompetens? Tveka inte att höra av dig oavsett om du är företag, privatperson eller har hand om en industrianläggning och behöver assistans.

Rivning av golv